Szkoła języka włoskiego Federico II – nauka języka na Sycylii

Nasza szkoła czerpie inspirację z dworu Fryderyka II Hohenstaufa. Podczas swojego panowania promował on respekt i wzajemną tolerancję pomiędzy różnymi kulturami, które łączył języki włoski volgare. Zany był też z pasji do sztuki i kreatywności.
Naszym pragnieniem jest stworzenie razem z wami atmosfery, która odda ducha dworu Fryderyka II poprzez zajęcia związane z poznawaniem kultury i pozwoli wam poznać naszą sycylijską rzeczywistość.

Korzystamy z tych samych metod podczas kursów grupowych jak i zajęć indywidualnych

Italian school Catania
Italian school Catania
To studenci są głównycmi bohaterami zajęć. Nasze metody bazują na różnicach kulturowych, które zachęcają do rozmowy. Z nami natychmiast rozwiniecie zdolność wyrażania własnych myśli w języku włoskim i rozwiniecie cztery podstawowe zdolności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
Kładziemy nacisk na rozmowę i zdolność komunikacji, ponieważ język to nie tylko czyste reguły do nauczenia na pamięć, ale przede wszystkim instument służący do wyrażania własnych myśli i do komunikacji.
Materiały dydaktyczne są autentycznymi materiałami zaczerpniętymi z życia codziennego (gazety, piosenki, przepisy kulinarne itp.) po to żeby całkowicie zanużyć się w języku i kulturze Włoch. Ponadto, na naszym „królewkim dworze” nauczyciele łączą naukę z zabawą tak aby stworzyć miłą atmosferę.
Share